Warunki Techniczne

Warunki Techniczne

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem dostarczania wody osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci składa odpowiedni wniosek wraz z dokumentem określającym stan prawny nieruchomości (w skali 1:500; 1:1000) i umowami o przyłączenie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Warunki Techniczne [ 1 ]
{alt} Wniosek o wydanie warunków technicznych 253 KB
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Umowy o przyłączenie do Sieci Wod-Kan [ 2 ]
{alt} Umowa o przyłączenie do kanalizacji sanitarnej 560 KB
{alt} Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej 572 KB
Realizacja: IntraCOM
O firmie | Jakość | Edukacja | Obsługa Klienta | Oferta | Serwis informacyjny | Kontakt