Taryfa za dostarczaną wodę

Taryfa za dostarczaną wodę

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu zawiadamia odbiorców usług wodociągowych zaopatrywanych w wodę z sieci i urządzeń eksploatowanych przez spółkę, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późniejszymi zmianami) oraz jej nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017r., poz. 2180) z dniem 01.02.2018r.  taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny i przedstawia się następująco:

  • Jednolita cena za 1m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców - 4,92zł netto plus podatek VAT 8%,
  • Stawki opłat abonamentowych za dostarczaną wodę kształtują się następująco:

za okres dwumiesięczny dla gospodarstw domowych

20,89 zł netto
plus podatek VAT 8%

za okres miesięczny dla innych

13,48 zł netto
plus podatek VAT 8%

za okres dwumiesięczny dla gospodarstw domowych
- odbiorcy ryczałtowi 

17,08 zł netto
plus podatek VAT 8%

za okres miesięczny dla innych
- odbiorcy ryczałtowi

9,67 zł netto
plus podatek VAT 8%Do opłat należy dodać 8% podatek VAT.

Realizacja: IntraCOM
O firmie | Jakość | Edukacja | Obsługa Klienta | Oferta | Serwis informacyjny | Kontakt