Taryfa za dostarczaną wodę

Taryfa za dostarczaną wodę

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu zawiadamia odbiorców usług wodociągowych zaopatrywanych w wodę z sieci i urządzeń eksploatowanych przez spółkę, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późniejszymi zmianami) oraz jej nowelizacja na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017r., poz. 2180) z dniem 01.02.2018r.  taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny i przedstawia się następująco:

 • Jednolita cena za 1m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców - 4,92zł netto plus podatek VAT 8%,
 • Stawki opłat abonamentowych za dostarczaną wodę kształtują się następująco:

za okres dwumiesięczny dla gospodarstw domowych

20,89 zł netto
plus podatek VAT 8%

za okres miesięczny dla innych

13,48 zł netto
plus podatek VAT 8%

za okres dwumiesięczny dla gospodarstw domowych
- odbiorcy ryczałtowi 

17,08 zł netto
plus podatek VAT 8%

za okres miesięczny dla innych
- odbiorcy ryczałtowi

9,67 zł netto
plus podatek VAT 8%



Do opłat należy dodać 8% podatek VAT.

Taryfa za dostarczaną wodę od 23.06.2018r.

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. w Ustroniu zawiadamia klientów , że taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę od 23.06.2018r. na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust 1 pkt. 1 i 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami), ulega zmianie. Taryfa : https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396927/zalacznik198-pdf.html

 1. Gmina Ustroń
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396897/decyzja-194-pdf.html

 2. Miasto Strumień
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396918/decyzja-197-pdf.html

 3. Miasto Wisła
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396920/decyzja-199-pdf.html

 4. Gmina Goleszów
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396923/decyzja-195-pdf.html

 5. Gmina Chybie 
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396925/decyzja-198-pdf.html

 6. Gmina Skoczów
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396915/decyzja-196-pdf.html

 7. Gmina Hażlach
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396911/decyzja-200-pdf.html

 8. Gmina Dębowiec
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396908/decyzja-201-pdf.html

 9. Gmina Zebrzydowice
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396904/decyzja-205-pdf.html

 10. Gmina Jasienica
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396900/decyzja-206-pdf.html

 11. Gmina Cieszyn
  -Decyzja: https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/396720/decyzja-193-pdf.html



  Wysokość ceny i stawek opłat za dostarczaną wodę

a. Okres od 1 do 12 miesiąca

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

 

 

 

Netto

z VAT

 

1

2

3

4

5

6

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM

1

Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według wodomierza głównego

- cena wody (zł/m3) -stawka opłaty abonamantowej

5,23
23,44

5,65
25,32

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamen-
towej dla e-faktury

5,23
22,57

5,65
24,38

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz

5,23
7,73

5,65
8,35

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,23
6,86

5,65
7,41

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według norm
zużycia wody

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej

5,23
18,11

5,65
19,56

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według norm
zużycia wody z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,23
17,24

5,65
18,62

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące


 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

 

 

 

Netto

z VAT

 

1

2

3

4

5

6

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM

2

Grupa 4.1 
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego

- cena wody (zł/m3) -stawka opłaty abonamentowej

5,23
17,38

5,65
18,77

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-
fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,23
14,72

5,65
15,90

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 5.1 
Pozostali odbiorcy
Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz

5,23
7,73

5,65
8,35

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy
rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,23
6,86

5,65
7,41

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy
rozliczani według norm
zużycia wody

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej

5,23
12,04

5,65
13,00

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy
rozliczani według norm
zużycia wody z e-faktura

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,23
9,38

5,65
10,13

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc


b. Okres od 13 do 14 miesiąca

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

 

 

 

Netto

z VAT

 

1

2

3

4

5

6

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM

1

Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według wodomierza głównego

- cena wody (zł/m3) -stawka opłaty abonamentowej

5,38
24,10

5,81
26,03

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,38
23,23

5,81
25,09

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz

5,38
8,60

5,81
9,29

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,38
7,73

5,81
19,59

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według norm
zużycia wody

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej

5,38
18,14

5,81
19,59

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według norm
zużycia wody z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,38
17,27

5,81
18,65

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące


 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

 

 

 

Netto

z VAT

 

1

2

3

4

5

6

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM

2

Grupa 4.1 
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego

- cena wody (zł/m3) -stawka opłaty abonamentowej

5,38
18,14

5,81
19,59

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-
fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,38
15,48

5,81
16,72

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 5.1 
Pozostali odbiorcy
Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz

5,38
10,39

5,81
11,22

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy
rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,38
7,73

5,81
8,35

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy
rozliczani według norm
zużycia wody

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej

5,38
12,18

5,81
13,15

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy
rozliczani według norm
zużycia wody z e-faktura

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,38
9,52

5,81
10,28

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc


c.  Okres od 25 do 36 miesiąca

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

 

 

 

Netto

z VAT

 

1

2

3

4

5

6

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM DWUMIESIĘCZNYM

1

Grupa 1.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według wodomierza głównego

- cena wody (zł/m3) -stawka opłaty abonamantowej

5,53
24,52

5,97
26,49

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 1.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według wodomierza głównego z e-fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamen-
towej dla e-faktury

5,53
23,65

5,97
25,55

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 2.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz

5,53
8,65

5,97
9,34

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 2.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,53
7,78

5,97
8,40

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 3.1
Gospodarstwa domowe
rozliczane według norm
zużycia wody

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej

5,53
18,65

5,97
20,14

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące

Grupa 3.2
Gospodarstwa domowe
rozliczane według norm
zużycia wody z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,53
17,78

5,97
19,20

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 2  miesiące


 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

 

 

 

Netto

z VAT

 

1

2

3

4

5

6

ODBIORCY ROZLICZANI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM MIESIĘCZNYM

2

Grupa 4.1 
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego

- cena wody (zł/m3) -stawka opłaty abonamantowej

5,53
18,38

5,97
19,85

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 4.2
Pozostali odbiorcy rozliczani według wodomierza głównego z e-
fakturą

- cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,53
15,72

5,97
16,98

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 5.1 
Pozostali odbiorcy
Rozliczani według dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz

5,53
10,44

5,97
11,28

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 5.2
Pozostali odbiorcy
rozliczani według dodat-
kowego wodomierza mie-
rzącego wodę bezpowrot-
nie zużytą z e-fakturą

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej za dodatkowy wodomierz dla e-faktury

5,53
7,78

5,97
8,40

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 6.1
Pozostali odbiorcy
rozliczani według norm
zużycia wody

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej

5,53
12,50

5,97
13,51

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc

Grupa 6.2
Pozostali odbiorcy
rozliczani według norm
zużycia wody z e-faktura

- cena wody ( zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej dla e-faktury

5,53
9,84

5,97
10,63

zł/m3
zł/odbiorcę-
punkt / na 1  miesiąc


Do ceny i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabeli l dolicza się podatek od to­warów i usług z załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1221 z późniejszymi zmianami). Wysokość podatku VAT w tabeli l wynosi 8% na dzień złożenia wniosku.

Realizacja: IntraCOM
O firmie | Jakość | Edukacja | Obsługa Klienta | Oferta | Serwis informacyjny | Kontakt