Strona główna / O firmie
O firmie

O firmie

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu jest przedsiębiorstwem komunalnym, którego udziałowcami jest 11 gmin tj. Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej w dniu 07.12.1994 r. a działalność rozpoczęła od dnia 01.01.1995 r. Kapitał zakładowy (na dzień 20. 01. 2017r.) wynosi 104.663.000 zł i dzieli się na 104.460 udziałów po 1.000 zł każdy. Majątek spółki składa się z nieruchomości gruntowych, budynków, budowli, sieci i urządzeń wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gmin udziałowców spółki za wyjątkiem gmin Brenna i Istebna, które mają po 1 udziale pieniężnym w spółce.

Spółka w ramach usług wykorzystując zatrudnioną kadrę inżynieryjno techniczną świadczy usługi w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i oczyszczalni ścieków stanowiącą własność gmin na podstawie umów cywilno - prawnych dla 5 gmin tj: Wisły, Ustronia, Goleszowa (Oczyszczalnia ścieków w Cisownicy), Chybia i Strumienia.

Realizacja: IntraCOM
O firmie | Jakość | Edukacja | Obsługa Klienta | Oferta | Serwis informacyjny | Kontakt